algemene voorwaarden

huurvoorwaarden

Deze voorwaarden regelen verplichtingen voor huurder en verhuurder van Het Boshuisje en voorkomen misverstanden achteraf. Door (aan)betaling van huur geldt dat u de voorwaarden heeft gelezen en akkoord gaat met deze voorwaarden.

begripsbepalingen

 1. De huurder: degene (m/v) die voor zichzelf en eventueel anderen in een gezelschap op zijn of haar naam een vakantiehuis huurt.
 2. De verhuurder: de eigenaar van het vakantiehuis.
 3. De huurovereenkomst: overeenkomst tot (ver)huur van het vakantiehuis, wordt tussen huurder en eigenaar/verhuurder overeengekomen.

reservering en annulering

 1. Een aanvraag voor reservering van de vakantiewoning geschiedt uitsluitend via boeking op internet. Ontvangst wordt door verhuurder bevestigd met een verzoek tot aanbetaling.
 2. De aanbetaling dient binnen 7 dagen na bevestiging van de reservering te zijn betaald op de rekening van verhuurder.
 3. Na ontvangst van de aanbetaling door verhuurder wordt de reservering definitief bevestigd en komt de huurovereenkomst tot stand. Bij afzegging door huurder na deze bevestiging zijn derhalve 15.- euro administratiekosten verschuldigd.
 4. Bij annulering door huurder binnen 2 maanden voor aankomstdatum is door deze een vergoeding verschuldigd van 30% van de huursom; bij opzegging binnen 1 maand voor aankomstdatum bedraagt deze vergoeding de volledige huursom.
 5. Huurder draagt zelf zorg voor een annuleringsverzekering.
 6. De minimaal berekende verblijfsduur bedraagt 2 nachten.

betaling

 1. De huursom wordt geheel via de bank voldaan.
 2. Bij betaling van de huursom is de aanbetaling 30% en dient het restant uiterlijk 4 weken voor aankomst te zijn voldaan.
 3. Bij boekingen binnen 4 weken voor aankomst dient het volledige huurbedrag ineens te worden voldaan.
 4. Bij – na 1e herinnering – niet nakomen van de betalingsverplichting komt de reservering te vervallen zonder verplichting tot terugbetaling van een reeds betaalde aanbetaling.
 5. Vertrek eerder dan gepland – ongeacht aanleiding of oorzaak – leidt niet tot restitutie van betaalde huur.
 6. Indien verhuurder door overmacht genoodzaakt is de huurovereenkomst te annuleren zal hij de huurder hiervan onmiddellijk per e-mail in kennis stellen. Verhuurder verplicht zich tot onmiddellijke terugbetaling van reeds betaalde bedragen. De huurder heeft geen ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

aansprakelijkheid

 1. Aan personen onder de 21 jaar wordt niet verhuurd. Zonder begeleidende oudere zal bij aankomst toegang tot het huis geweigerd worden. Bij twijfel kan de beheerder om legitimatie vragen. Bij overtreding zal huurder gesommeerd worden het huis per direct te verlaten. Betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.
 2. De huurder blijft wettelijk aansprakelijk voor schade die hij berokkend heeft, ook indien deze schade na afloop van het verblijf wordt vastgesteld.
 3. De huurder is wettelijk aansprakelijk voor diens (niet) handelen alsmede de handelingen van diens mede-huurders en bezoekers, evenals voor de schade die zij veroorzaken. Huurder dient tegen Wettelijke Aansprakelijkheid te zijn verzekerd.
 4. Klachten van de huurder die het gevolg zijn van het niet in overeenstemming zijn tussen het huis of inventaris in vergelijking met de beschrijving op de site moeten binnen 24 uur aan de beheerder worden gemeld.
 5. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke de huurder en/of zijn medebewoners en/of bezoek of hun bezit ondervindt als gevolg van diens verblijf in het vakantiehuis of omliggende tuin.

aantal personen

 1. Het aantal personen dat in een vakantiehuis volgens opgave mag overnachten mag in geen geval overschreden worden.
 2. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en zal de toegang tot het huis zonder terugbetaling of vergoeding ontzegd dan wel geweigerd worden.

roken

 1. Roken binnenshuis is niet toegestaan.

huisdieren

 1. Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan.

aankomst- en vertrektijden

 1. De aankomsttijd is 15:00 uur in de middag. Vertrek is uiterlijk 11:00 uur ‘s morgens
 2. Indien de huurder de vertrektijd toch overschrijdt kan een aansluitende huurperiode in rekening worden gebracht en zijn alle daaruit voortvloeiende kosten en eventuele claims van volgende huurders voor rekening van de overschrijdende huurder.

verantwoordelijkheden en verplichtingen

 1. In verband met het goede verloop van het verblijf is de huurder verplicht richtlijnen van verhuurder en beheerder na te leven en wordt de huurder wettelijk aansprakelijk gesteld voor de schade die het gevolg zou zijn van diens onrechtmatig gedrag of het niet naleven van de richtlijnen of deze algemene voorwaarden.
 2. De huurder verplicht zich ertoe het gehuurde huis inclusief inboedel en haar omgeving te respecteren, met inbegrip van het geluidsniveau in de omgeving.
 3. De huurder is verplicht toegang tot huis of tuin te verlenen voor noodzakelijke reparaties en tuinonderhoud.
 4. De huurder dient aanwezige huishoudelijke apparatuur als oven of vaatwasser bij vertrek schoon en leeg op te leveren.
 5. Gebruik van geluids-, beeld- en huishoudelijke apparatuur is onder voorbehoud van goede werking.
 6. De huurder draagt zorg voor de juiste wijze van afvalscheiding. Het park beschikt over containers voor restafval, GFT afval, papier- en een glasbak. 

aanvullende voorwaarden kuurweek

Deze voorwaarden regelen de verplichtingen voor de kuurgast(en) en begeleider en voorkomt misverstanden achteraf. Door (aan)betaling van de kuurweek geldt dat u de voorwaarden heeft gelezen en akkoord gaat met deze voorwaarden. 

de kuurweek

Een retraite of vastenkuurweek is ontwikkeld door Hetty Kerssies, complementair therapeut en ingeschreven bij de beroepsvereniging NWP. De werkzaamheden staan ingeschreven onder de praktijknaam Natuurlijk Gezond.

contra-indicaties

Een vastenkuur is in principe voor iedereen geschikt. Een intake (anamnese) vooraf is verplicht om de persoonlijke situatie in kaart te brengen en contra-indicaties uit te sluiten. In de volgende gevallen is het niet verstandig om aan de vastenkuur deel te nemen:

 • Zwangerschap
 • Borstvoeding
 • Anorexia nervosa of boulimie
 • Chronische depressiviteit of zwaarmoedigheid
 • Psychische ziekten (zoals depressiviteit, schizofrenie)
 • Diabetes
 • Ziekten van hart en/of bloedvaten, lever of nieren
 • Acute infecties of een maagzweer
 • Longaandoeningen
 • Kanker
 • Jicht
 • Schildklieraandoeningen

In bovenstaande gevallen is de op maat gemaakte Zuurbasenkuur, een goed alternatief. Deze speciale vorm van vasten is milder. Ben je onder behandeling? Dan is het raadzaam contact op te nemen met je arts.

annulering

Bij een geldige reden, kan in de volgende gevallen een gereserveerde vastenkuur zonder verdere voorwaarden geannuleerd worden:

 • tot 4 weken voor aanvang: 75% van het kuurbedrag wordt teruggestort of u kunt kosteloos een andere beschikbare datum kiezen.
 • tot 2 weken voor aanvang: 20% van het kuurbedrag wordt teruggestort

aansprakelijkheid

Alle kuurgasten maken uit eigen vrije wil gebruik van de diensten tijdens de vastenkuurweek en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade, welke ook, die uit deelneming aan de activiteiten die tijdens de vastenkuurweek georganiseerd worden of gebruikmakend van de faciliteiten van dienstverlener voortvloeien.

meer informatie

Op de website www.hettykerssies.nl  staat meer inhoudelijke informatie over de kuurweken. Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden. Gebruik van de inhoud van de site of delen daarvan, is niet toegestaan en maken inbreuk op intellectuele rechten, mits schriftelijke toestemming van Natuurlijk Gezond. Natuurlijk Gezond is niet aansprakelijk voor de teksten, die de gebruikers schrijven in de gastenreacties.