Huurvoorwaarden

Update: mei 2021

Deze voorwaarden regelen verplichtingen voor huurder en verhuurder van Het Boshuisje en voorkomen misverstanden achteraf. Door (aan)betaling van huur geldt dat u de voorwaarden heeft gelezen en akkoord gaat met deze voorwaarden.

 

begripsbepalingen

 1. De huurder: degene (m/v) die voor zichzelf en eventueel anderen in een gezelschap op zijn of haar naam een vakantiehuis huurt.

 2. De verhuurder: de eigenaar van het vakantiehuis.

 3. De huurovereenkomst: overeenkomst tot (ver)huur van het vakantiehuis, wordt tussen huurder en eigenaar/verhuurder overeengekomen.

 

reservering en annulering

 1. Een aanvraag voor reservering van de vakantiewoning geschiedt uitsluitend via boeking op internet. Ontvangst wordt door verhuurder bevestigd met een verzoek tot betaling van de huursom.

 2. Na ontvangst van de huursom door verhuurder wordt de reservering definitief bevestigd en komt de huurovereenkomst tot stand. Bij afzegging door huurder na deze bevestiging zijn derhalve 15.- euro administratiekosten verschuldigd.

 3. Bij annulering door huurder binnen 2 maanden voor aankomstdatum is door deze een vergoeding verschuldigd van 30% van de huursom; bij opzegging binnen 1 maand voor aankomstdatum bedraagt deze vergoeding de volledige huursom.

 4. Huurder draagt zelf zorg voor een annuleringsverzekering.

 5. De minimaal berekende verblijfsduur bedraagt 2 nachten.

 

betaling

 1. De huursom is gelijk aan het volledige huurbedrag en wordt ineens en geheel via de bank voldaan.

 2. Bij niet nakomen van de betalingsverplichting komt de reservering te vervallen.

 3. Vertrek eerder dan gepland – ongeacht aanleiding of oorzaak – leidt niet tot restitutie van betaalde huur.

 4. Indien verhuurder door overmacht genoodzaakt is de huurovereenkomst te annuleren zal hij de huurder hiervan onmiddellijk per e-mail in kennis stellen. Verhuurder verplicht zich tot onmiddellijke terugbetaling van reeds betaalde bedragen. De huurder heeft geen ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

 

aansprakelijkheid

 1. Aan personen onder de 21 jaar wordt niet verhuurd. Zonder begeleidende oudere zal bij aankomst toegang tot het huis geweigerd worden. Bij twijfel kan de beheerder om legitimatie vragen. Bij overtreding zal huurder gesommeerd worden het huis per direct te verlaten. Betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

 2. De huurder blijft wettelijk aansprakelijk voor schade die hij berokkend heeft, ook indien deze schade na afloop van het verblijf wordt vastgesteld.

 3. De huurder is wettelijk aansprakelijk voor diens (niet) handelen alsmede de handelingen van diens mede-huurders en bezoekers, evenals voor de schade die zij veroorzaken. Huurder dient tegen Wettelijke Aansprakelijkheid te zijn verzekerd.

 4. Klachten van de huurder die het gevolg zijn van het niet in overeenstemming zijn tussen het huis of inventaris in vergelijking met de beschrijving op de site moeten binnen 24 uur aan de beheerder worden gemeld.

 5. De verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke de huurder en/of zijn medebewoners en/of bezoek of hun bezit ondervindt als gevolg van diens verblijf in het vakantiehuis of omliggende tuin.

 

aantal personen

 1. Het aantal personen dat in een vakantiehuis volgens opgave mag overnachten mag in geen geval overschreden worden.

 2. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en zal de toegang tot het huis zonder terugbetaling of vergoeding ontzegd dan wel geweigerd worden.

 

roken

 1. Roken binnenshuis is niet toegestaan.

 

huisdieren

 1. Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan.

 

aankomst- en vertrektijden

 1. De aankomsttijd is 16:00 uur in de middag. Vertrek is uiterlijk 11:00 uur ‘s morgens

 2. Indien de huurder de vertrektijd toch overschrijdt kan een aansluitende huurperiode in rekening worden gebracht en zijn alle daaruit voortvloeiende kosten en eventuele claims van volgende huurders voor rekening van de overschrijdende huurder.

 

verantwoordelijkheden en verplichtingen

 1. In verband met het goede verloop van het verblijf is de huurder verplicht richtlijnen van verhuurder en beheerder na te leven en wordt de huurder wettelijk aansprakelijk gesteld voor de schade die het gevolg zou zijn van diens onrechtmatig gedrag of het niet naleven van de richtlijnen of deze algemene voorwaarden.

 2. De huurder verplicht zich ertoe het gehuurde huis inclusief inboedel en haar omgeving te respecteren, met inbegrip van het geluidsniveau in de omgeving.

 3. De huurder is verplicht toegang tot huis of tuin te verlenen voor noodzakelijke reparaties en tuinonderhoud.

 4. De huurder dient aanwezige huishoudelijke apparatuur als oven of vaatwasser bij vertrek schoon en leeg op te leveren.

 5. Gebruik van geluids-, beeld- en huishoudelijke apparatuur is onder voorbehoud van goede werking.

 6. De huurder draagt zorg voor de juiste wijze van afvalscheiding. Het park beschikt over containers voor restafval,  papier- en een glasbak.